10 Tips om de scheiding snel én goed te regelen

Als je het besluit hebt genomen om uit elkaar te gaan, dan brengt dat op de eerste plaats vooral veel onzekerheid met zich mee. Maar ook verdriet, frustratie, verslagenheid en soms ook boosheid. Dit zijn allemaal negatieve emoties die je liever kwijt dan rijk bent. Daarom bestaat bij veel scheidende partners de gedachte dat hoe sneller de echtscheiding is geregeld, des te eerder ook deze negatieve gevoelens van de baan zijn. Deze veronderstelling, is helaas maar deels waar is. Het gaat namelijk vooral ook om hoe je allebei het scheidingsproces doorloopt. Indien je onderstaande tips toepast, zul je merken dat dit helpt de pijn van de scheiding op een goede manier te verwerken, waardoor het proces zelf weer soepeler en sneller verloopt.

 

Tip 1: Haastige spoed …..

De eerste tip is: Ga niet hals over de kop te werk door direct na de mededeling van de scheiding een advocaat of mediator te bellen. Geef je zelf en je aanstaande ex-partner, maar ook de kinderen, de tijd om de scheiding en alle emoties die daarbij horen even te verwerken. De start van de scheidingsprocedure drukt een stempel op het verdere verloop ervan. Zorg dus voor een goede timing.

 

Tip 2: Geef elkaar de ruimte

Geef elkaar niet alleen de tijd, maar ook de ruimte. Dat kan inhouden dat één van beiden gedurende een korte tijd het huis verlaat en bij familie, vrienden of op een andere plek verblijft. Ook kun je, als er kinderen in het spel zijn, afspreken dat je om en om gedurende een aantal dagen bij familie of vrienden verblijft, waarbij de kinderen in het huis blijven. Buiten elkaars aanwezigheid en de spanningen die je met elkaar hebt, kun je beter in contact komen met wat voor jou de komende tijd belangrijk is.

 

Tip 3: Zoek steun bij de juiste mensen

En als je dan tijdelijk bij familie of vrienden verblijft, zullen ze allemaal met de beste bedoelingen raad en advies aan je willen geven. Dat geldt trouwens ook als je gewoon thuis blijft en familie en vrienden laat weten dat je hebt besloten uit elkaar te gaan. Bedenk dan goed met welk familielid of vriend je dit bespreekt. Denk eraan dat familie en vrienden ook emotioneel worden geraakt door jullie scheiding, en dus ook vanuit hun eigen emotioneel gekleurde bril zullen reageren. Dat kan plezierig zijn voor de één, maar heel onplezierig voor de ander.

 

Tip 4: Maak afspraken over de te nemen stappen

Zodra ‘het stof is neergedwarreld’ na het scheidingsbericht is het belangrijk om je te oriënteren op de weg die je wilt bewandelen om de scheiding verder te regelen. Indien je nog ‘on speaking terms’ met elkaar bent is het altijd verstandig om te kiezen voor een scheidingsmediator die jullie gezamenlijk helpt bij het maken van afspraken over de kinderen en de financiën. Mocht er geen vertrouwen tussen jullie beiden zijn om samen afspraken te kunnen maken, dan dient ieder een eigen advocaat in te schakelen. Ingeval één van jullie twijfelt over de aanpak, kun je altijd een mediator bellen en deze twijfel met hem/haar bespreken. Mediation werkt bijna altijd, tenzij de situatie tussen twee ex-partners echt uit de hand is gelopen.

 

Tip 5: Blijf met elkaar praten, dus niet alles via WhatsApp

Of je nu kiest voor mediation of ieder een eigen advocaat: blijf met elkaar praten. Meestal zie ik dat ex-partners, zodra het scheidingstraject in gang is gezet, de zaken alleen nog bij de mediator of advocaat aan tafel willen bespreken. Dat is misschien goed voor de lange termijn-afspraken. Maar blijf de dagelijkse praktische en financiële zaken met elkaar afstemmen, ook al wordt dat misschien steeds lastiger. En gebruik de Whatsapp of mail alleen om elkaar over iets te informeren en niet om met elkaar te communiceren. Dat leidt alleen maar tot misverstanden, die het scheidingsproces juist weer vertragen.

 

Tip 6: Zorg voor een plan B

Mijn ervaring is dat de meeste ex-partners voor zich zelf al vrij snel een beeld hebben gevormd van de situatie die voor hem/haar het meest wenselijk is na de scheiding. Dus bijvoorbeeld: ‘ik wil in het huis blijven wonen met de kinderen, en de kinderen kunnen dan om het weekend naar hun vader’ of ‘we verkopen het huis en en een co-ouderschaps-regeling is het beste voor de kinderen’. Nu komt het even vaak voor dat deze wenselijke situatie niet (meteen) haalbaar blijkt, ófwel omdat het financieel gezien gewoonweg niet te realiseren is, ófwel omdat de andere partner een andere voorkeur heeft. Zorg daarom ook altijd voor een alternatief plan, een zogenaamd plan B. Daarmee sta je steviger in het gesprek of de onderhandeling met je ex en voorkom dat de grond onder je voeten weg zakt, indien blijkt dat jouw plan niet haalbaar zal zijn.

 

Tip 7: Maak financiële afspraken voor de korte termijn

Ook al woon je voorlopig nog onder één dak, toch is het belangrijk om alvast voor de korte termijn financiële afspraken met elkaar te maken. Spreek naar elkaar uit of jullie voorlopig de verdeling van de vaste lasten, zoals jullie gewend waren, blijven handhaven, of dat misschien een andere regeling wenselijk is. Hiermee voorkom je dat dit punt op de langere termijn een discussiepunt wordt. Soms is het goed om alvast gezamenlijk spaargeld met elkaar te delen of om bijvoorbeeld de aflossing van een schuld, indien mogelijk, even op te schorten. Handel nooit zonder instemming van de ander, en als je er samen niet uitkomt, bespreek dit dat in het eerste gesprek met de mediator of advocaat.

 

Tip 8: Ouderschapsplan

Oriënteer je alvast op de afspraken die je als ouders na de scheiding zult moeten maken ten aanzien van de kinderen. Voor een echtscheiding is een ouderschapsplan verplicht. Maar ook als je niet getrouwd bent, is het zeer aan te raden om een ouderschapsplan met elkaar te maken. Op het internet zijn voldoende modellen van een ouderschapsplan te downloaden. Via deze link kun je het model downloaden dat ik in mijn praktijk gebruik:

Download model ouderschapsplan

Zo kun je je alvast voorbereiden op de afspraken die je hierover samen moet maken.

 

Tip 9: Zelfreflectie

Hoe moeilijk ook, maar blijf ook een gezonde dosis zelfreflectie toepassen. Wees je bewust van hoe je zelf in je vel steekt. Ga niet het gesprek aan met je ex over de kinderen of de financiën indien op dat moment een gevoel van irritatie of frustratie overheerst. Laat eerst die emotiegolf over je heen spoelen, en handel pas naar je ex toe als er meer rust en stabiliteit in je zelf is. Dan ben je beter in staat om het gesprek met de ander aan te gaan over zaken die volgens jou niet goed lopen of gedrag van de ander dat jou dwars zit.

 

Tip 10: Je kunt de ander niet veranderen

Een laatste en waarschijnlijk meest lastig toe te passen tip is deze: je zult het gedrag van de ander niet kunnen veranderen, maar je hebt wel invloed op hoe je daar zelf na de scheiding mee om gaat.
Realiseer je dat tijdens het scheidingsproces de aspecten in de relatie die tot de scheiding hebben geleid, meestal worden uitvergroot. De gedragingen van je ex-partner die tijdens het huwelijk al een issue waren, zullen tijdens de scheidingsprocedure nog prominenter aanwezig zijn. Waak er voor dat je er al je energie in gaat steken om de ander ervan te overtuigen dat hij of zij verkeerd gedrag toont. Probeer te ontdekken op welke manier jij geen of minder last van dit gedrag hebt.

 

Deze tips zullen zeker helpen om het scheidingsproces wat meer vloeiend en dus ook voortvarender te laten verlopen. Deze punten passeren in ieder geval de revue bij mij aan de mediationtafel. Scheiden is weliswaar lijden, maar leidt ook een nieuwe levensfase in met weer nieuwe mogelijkheden. Hoe soepeler het scheidingsproces verloopt, des te eerder kun je allebei starten met deze nieuwe fase.