Verhalen uit de praktijk

Maak een
afspraak
Contact

“Achter elk verwijt schuilt een zorg”

Reviews

Mijn ervaring met Mariëlle is positief. Ze luistert aandachtig naar beide verhalen en is niet bevooroordeeld met betrekking tot geslacht. Verder is ze erg geduldig en professioneel. Al met al heb ik het mediationtraject als prettig ervaren. Ook in een vervelende periode.” 

Mariëlle is echt onpartijdig en heeft me direct een veilig gevoel gegeven om alles te kunnen bespreken.” 

Mariëlle is een vriendelijke en vlotte persoonlijkheid die een goed luisterend oor heeft en ook het vermogen heeft de problemen duidelijk te benoemen om partijen uiteindelijk tot elkaar te brengen. Ik heb haar mediation als zeer prettig ervaren ondanks dat het voor mij geen fijne periode was. Haar deskundigheid, open en heldere communicatie en niet te vergeten haar inlevingsvermogen droegen hier zeker aan bij. Mariëlle heeft het hele proces van begin tot eind naar volle tevredenheid begeleid.

Verhalen uit de praktijk

Echtscheiding – man (39 jaar), vrouw (39 jaar) met twee kinderen van 6- en 3 jaar

Na een relatie van 15 jaar besluit de man om te scheiden. Hij heeft een horecazaak en is dus veel, vooral in de avonden en weekenden aan het werk. Zij neemt vooral de zorg van de kinderen op zich. Om die reden heeft zij haar parttime baan opgezegd.Tijdens het eerste mediationgesprek ontstaat er al direct een gekift tussen beiden. Zij verwijt hem er nooit te zijn geweest voor de kinderen en vraagt zich af hoe hij het contact na de scheiding met de kinderen gaat invullen. Hij is ook duidelijk geïrriteerd, omdat zij haar baan heeft opgezegd en de financiële last nu helemaal op zijn schouders rust.

Als ik aan de vrouw vraag waar haar zorg zit, blijkt dat ze graag zou willen dat hij zijn rol als vader inneemt. Omdat hij deze rol tijdens de relatie niet voldoende heeft vervuld, is ze bang dat hij dit na de scheiding zeker niet zal kunnen waarmaken. Bij hem ligt een financiële zorg. Hij heeft net een nieuwe zaak en is bang dat als hij een hoge kinderalimentatie moet gaan betalen, hij het hoofd niet boven water kan houden.Door het verwijt anders te formuleren, namelijk als een zorg of een behoefte, komt de boodschap veel beter over op de ander. Het gesprek wordt veel constructiever. Uiteindelijk zijn deze ex-partners er in geslaagd een contactregeling op maat tussen de man en kinderen met elkaar af te spreken.

Echtscheiding – man (43 jaar), vrouw (43 jaar) met 1 zoontje (12 jaar)

De man wil uit elkaar. De vrouw is ernstig gekwetst. Ze is er op een vervelende manier achter gekomen dat de man inmiddels al een relatie met een ander heeft. Haar vertrouwen in hem is ernstig beschadigd. Dat brengt met zich mee dat ze ook op andere punten, zoals het maken van afspraken over de scheiding, geen vertrouwen in hem heeft.

Het was tijdens de mediationsessies dus van groot belang om dit geschonden vertrouwen te benoemen en te kijken wat er nodig was om dit weer te kunnen herstellen. Ik heb haar gevraagd wat ze nodig had om weer wat meer vertrouwen in hem te kunnen krijgen. Ze verlangde vooral dat hij voortaan eerlijk naar haar was en geen dingen, die haar of hun zoontje ook aangingen, meer zou verzwijgen. Nadat deze afspraak was gemaakt, ontstond er in het gesprek meer rust en kon er worden gekeken naar de invulling van het ouderschapsplan.

 

Echtscheiding – man (44 jaar), vrouw (51 jaar) zonder kinderen

De man wil scheiden. De vrouw heeft het er erg moeilijk mee. De man voelt zich duidelijk schuldig en is daardoor introvert in het mediationgesprek. Hoe verdrietiger de vrouw is, hoe stiller de man wordt.

Buiten de mediationtafel om praten ze niet met elkaar, of alleen over ‘koetjes en kalfjes’. Dat brengt met zich mee dat tijdens de mediation de emotie er vooral bij de vrouw uit komt. Het is belangrijk om die emotie lucht te geven. Ik laat de vrouw haar verdriet uiten. Dat is op dat moment voor allebei ongemakkelijk, maar geeft daarna een opluchting. Tijdens het tweede en derde gesprek is er voldoende ruimte om tot goede financiële afspraken te komen.

“Mediation geeft sneller een oplossing dan de gang naar UWV of Kantonrechter”

Reviews

Wanneer je een mediator inschakelt, dan is dat een belangrijke en vaak beladen stap in het meestal vastgelopen proces waarin je je bevindt. Je wilt een oplossing die recht doet aan beide partijen. En moet naar jezelf eerlijk zijn dat je het niet zonder professionele hulp redt. De kwaliteit van de gekozen mediator kan daarin doorslaggevend zijn.

Ik heb van de kwaliteiten van Mariëlle van der Giessen gebruik mogen maken. Mariëlle heeft een zeer prettige en professionele indruk bij mij achter gelaten. Ze is in staat om vanaf het begin de juiste veilige sfeer voor beide partijen te creëren en de kern van het probleem duidelijk en genuanceerd op tafel te krijgen. Ze weet op een authentieke, respectvolle en onafhankelijke wijze de partijen te bewegen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Ze schuwt het niet om eerlijke feed back te geven, waar je oprecht verder mee kunt. Mariëlle inschakelen was een zeer goede keuze. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen!” (directeur/ werkgever)

“Mariëlle heeft haar werk gewoon goed gedaan. Wij zijn erg tevreden over haar pragmatische aanpak. Wij kunnen haar van harte aanbevelen bij anderen!” (HR Manager)

 

Verhalen uit de praktijk

Arbeidsmediation – conflict tussen directeur en secretaresse

De secretaresse was in conflict geraakt met een collega-secretaresse. Aangezien de dames op dezelfde werkplek werkten en elkaar dus dagelijks zagen, maar het conflict niet echt onderling hadden uitgesproken, escaleerde de situatie tussen beiden. De ene  secretaresse meldt zich daardoor ziek. De directeur laat de secretaresses weten dat zij dit conflict zelf als volwassen mensen moeten oplossen met elkaar. De directeur en de secretaresse die zich had ziek gemeld zitten uiteindelijk aan de mediationtafel. Het onderhuidse conflict heeft dan inmiddels ruim een half jaar geduurd. De secretaresse voelt zich niet gezien door de directeur; zij is letterlijk ziek geworden van het conflict met haar collega en vindt dat de directeur had moeten ingrijpen. De directeur vindt dat de secretaresse haar eigen verantwoordelijkheid hierin had moeten nemen en zelf het conflict met haar collega had moeten uitspreken.

Beiden hebben een punt, maar door aan de eigen overtuiging vast te houden, hadden ze het vertrouwen in de ander verloren. Dit inzicht gaf de ruimte om te praten over een oplossing. Uiteindelijk heeft de secretaresse er voor gekozen om het bedrijf met een voor haar acceptabele financiële regeling te verlaten. Dit mediationtraject heeft precies één maand geduurd. Een formeel ontslagtraject had tenminste drie maanden in beslag genomen en bovendien de onderlinge verhoudingen verder verhard. De secretaresse heeft nu goed afscheid kunnen nemen en binnen het bedrijf is de rust snel teruggekeerd.

Arbeidsmediation – conflict tussen directeur en office manager

De directeur en office manager kenden elkaar van een vorige werkplek. De office manager, een dame van 52 jaar, is door de directeur gevraagd om in dienst te komen vanwege de goede ervaringen uit het verleden. De office manager heeft psychische problemen en is daardoor een aantal malen gedurende langere tijd arbeidsongeschikt. De directeur heeft alle bereidheid om haar te helpen, maar de office manager schaamt zich voor haar problematiek en komt om die reden een aantal maal een afspraak bij de bedrijfsarts niet na.

De directeur vertrouwt haar niet meer en wil nu afscheid van haar nemen. De office manager is hierdoor gekwetst. Ze is voor haar gevoel juist weer op de goede weg en vindt dat ze geen eerlijke kans heeft gekregen om te re-integreren. Aan de mediationtafel hebben partijen dit open en eerlijk met elkaar kunnen bespreken. Dit kon alleen niet wegnemen dat er bij de directeur onvoldoende vertrouwen bleef voor de toekomst. Door de wederzijdse openheid zijn ze er uiteindelijk wel in geslaagd om een voor beiden acceptabele beëindigingsregeling af te spreken.