Unieke mediation methode bij echtscheiding

Reizen is mijn passie, en dan vooral naar Egypte. Sinds eind jaren tachtig kom ik in dat prachtige land en heb ik veel gelezen en gezien over de oud-Egyptische cultuur. Deze reizen en ook de kennis over de oud-Egyptische cultuur hebben mij als mens, en dus ook als mediator, gevormd. Dit heeft mede geleid tot een heel eigen unieke mediation methode.

MAAT MEDIATION is genoemd naar de Egyptische godin Ma’at.

Mijn mediationpraktijk MAAT Mediation is genoemd naar de Egyptische godin van de rechtvaardigheid Ma’at. Zij was eigenlijk de Egyptische Vrouwe Justitia. Alleen vervulde zij in het oude Egypte vooral een rol na de dood. De Egyptenaren geloofden namelijk in een leven na de dood. Daarom werd er veel aandacht besteed aan het mummificeren van de overledene en werden zowel de sarcofaag als het graf rijkelijk versierd. Volgens de oude Egyptenaren werd de overledene eerst voor 42 rechters geleid waarbij het zogenaamde dodenoordeel werd geveld. Daartoe werd het hart gewogen tegenover de symbolische veer van Ma’at op de weegschaal. Indien het hart net zo licht was als de ‘veer van de waarheid’ kon de overledene zijn weg naar het licht verder vervolgen.

Wat heeft dit Egyptische verhaal te maken met mijn mediation methode?

Een echtscheiding is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de scheidende partners. Veelal kan er zelfs gesproken worden van een crisis. De wereld staat op zijn kop en er gaan grote veranderingen aankomen voor alle gezinsleden, zoals een ander huis, minder geld en zorgen over de toekomst. Zo’n crisis is in zekere zin een ‘kleine dood’. Het leven zoals het was, eindigt. Daar komt een nieuw leven voor in de plaats.

Maar om goed in die nieuwe levensfase te kunnen stappen is het belangrijk dat beide partners dat met een ‘licht’ hart doen.

Wat bedoel ik met een ‘licht’ hart? Een hart dat is bevrijd van het verdriet, de boosheid, frustratie en eventueel jaloezie, die de scheiding met zich mee brengen. Al deze emoties horen bij het scheidingsproces, dat in de kern een rouwproces is.

Als mediator besteed ik daarom net zo veel aandacht aan deze emoties als aan het maken van de juridisch-financiële afspraken. Sterker nog, het onderdeel van het maken van de afspraken over de kinderen en de financiën verloopt een stuk soepeler zodra het ‘hart’ van de partners is gelucht en daarmee is bevrijd van de negatieve emoties.

Hierbij pretendeer ik overigens niet dat de emoties die verbonden zijn aan de scheiding na het mediationtraject de wereld uit zijn. Daarvoor is het mediationtraject te kort. Voor het helen van de scheidingswonden zal meer tijd nodig zijn. Maar wat ik wel doe is de ex-partners begeleiden in het maken van een eerste stap om zich in ieder geval bewust te worden van welke emoties zijn of haar eigen hart bezwaren en deze ook naar elkaar toe uit te spreken.

Beide partners hebben op hun eigen manier pijn van de scheiding.

Zolang de ene partner nog ‘vol’ is van de eigen pijn, kan deze de pijn van de andere partner niet zien. Dat leidt tot onbegrip, ruzie en discussie. En deze onderliggende pijn en onbegrip loopt als een onderhuidse stoorzender door de discussie over het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant.

In met name het eerste en tweede mediationgesprek richt ik de focus van de ex-partners op deze scheidingspijn, die vaak al veel langer als een destructief patroon in de relatie een rol heeft gespeeld. Dat wordt in het begin meestal door de ex-partners ervaren als ‘een zure appel’. Maar zodra men door deze zure appel heen is, geeft dat ruimte in zich zelf. In het beste geval leidt die ruimte in het eigen gemoed en hart tot een beter begrip van de pijn van de ander.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit laatste helaas niet altijd tijdens het mediationtraject wordt bereikt. Dat komt, omdat hiervoor over het algemeen meer tijd nodig is dan de gemiddeld drie tot zes maanden die een mediationtraject duurt. Maar ook een kleine stap op het pad van de scheidingspijn en verlichting van het gekwetste hart geeft al een betere basis voor het maken van de zakelijke afspraken.

Indien ex-partners de wens hebben om ook na het scheidingstraject nog verder samen te blijven werken aan het verwerken van de scheiding, bied ik de mogelijkheid om daartoe samen nog een vervolgtraject aan te gaan.

Kortom, een licht hart na de scheiding opent de weg naar een nieuw en gelukkig leven voor beide partners en daarmee ook vooral voor hun kinderen.