De kinderen scheiden mee!

Natasja Pullens, coach voor kinderen in scheiding, bij Praktijk SKETCH in Vlijmen, en Mariëlle van der Giessen, advocaat en scheidingsmediator bij MAAT Mediation in Drunen, bundelen hun krachten en expertise om zo de belangen van de kinderen in scheidingen nog beter te kunnen behartigen.

 

Mariëlle van der Giessen, MAAT Mediation: “Voor de scheidende stellen die in mijn praktijk komen staat vaak een snelle financiële en zakelijke afwikkeling voorop. De focus ligt dan vooral op het praktische en materiële gedeelte in plaats van op de eigen emotionele verwerking. De eigen frustraties, irritaties, maar ook verdriet en boosheid krijgen onvoldoende ruimte. De scheidende partners gaan in een soort overlevingsstand. Hierdoor maken ze het voor zichzelf zwaarder dan nodig, maar doen ze ook hun kinderen tekort.”.

Natasja Pullens, Praktijk SKETCH: “Een scheiding tussen ouders is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die in het leven van een kind kunnen plaatsvinden. Het basisvertrouwen van hun bestaan en in de wereld wordt aangetast. Kinderen moeten een nieuw evenwicht vinden in de veranderde situatie. Het zal vaak lijken alsof alles goed gaat met het kind, maar is dat ook echt zo? Wat zou het voor jezelf als ouder betekenen als je hier een antwoord op kan krijgen?

Mariëlle en Natasja constateren dus allebei in hun praktijken dat de impact die de scheiding heeft op de kinderen vaak nog door de ouders wordt onderschat.

Er zijn 2 belangrijke redenen aan te wijzen waarom ouders de impact van de scheiding op kinderen onderschatten.

  • Ten eerste zitten de ouders zelf vol met allerlei emoties, die variëren van verdriet, frustratie en machteloosheid tot boosheid, woede en soms zelfs een gevoel van shock. Hierdoor is hun beeld over hoe hun kind de scheiding verwerkt, vaak gekleurd. Om te beseffen dat hun kind het ook erg moeilijk heeft, is dan té confronterend of gewoonweg té veel om mee te dealen naast hun eigen gevoelens.
  • Ten tweede uiten of zeggen de kinderen vanuit loyaliteit naar de ouders niet altijd wat ze echt voelen of willen weten. De kinderen lijken alles goed te verwerken, het gaat goed op school, ze zijn sociaal, laten geen gedragsverandering zien. Maar Natasja ziet in haar praktijk helaas met enige regelmaat dat hieronder toch een heel ander minder positief gevoel van het kind schuilgaat.

Dit is wat kinderen niet zeggen tegen papa en mama, maar wel bij Praktijk SKETCH:

Meisje 5 jaar: “Mama woont nu ergens anders, ze vindt mij niet meer lief”

Jongen 8 jaar: “Als ik heel lief ben, dan hoeft mama niet te huilen”

Meisje 12 jaar: “Ik stel liever niet te veel vragen aan papa of mama, want ik wil ze niet verdrietig maken”

Meisje 14 jaar: “Ik praat met papa mee, maar ook met mama, maar dat weten ze niet”

Risico’s van de scheiding voor kinderen

Scheidende ouders realiseren zich gewoonweg onvoldoende dat indien hun kinderen niet op de juiste wijze worden begeleid in dit scheidingsproces dit zowel op korte termijn, alsook op langere termijn (pas bij volwassen zijn) tot sociale of psychische problematiek kan leiden.

Zo bestaat voor kleuters (4-6) jaar het risico bij scheiding dat ze de niet-verzorgende ouder (meestal de vader) gaan idealiseren.

Bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar doet zich het risico voor van een loyaliteitsconflict of parentificatie. Dat laatste houdt in dat het kind de rol van de ontbrekende ouder op zich gaat nemen en bezorgd is voor de ouder bij wie het woont. Deze kinderen nemen een te grote verantwoordelijkheid op zich en komen dan niet toe aan hun eigen kind-ontwikkeling.

Ook bij puberkinderen bestaan deze risico’s. Daar komt in deze leeftijdsfase bij dat pubers het risico in zich dragen hierdoor sneller af te glijden of zelfs het ouderverstotingssyndroom kunnen gaan vertonen. Kinderen met het ouderverstotingssyndroom is doorgeslagen in de loyaliteit naar de verzorgende ouder; de ene ouder is goed en de andere ouder is slecht. Het kind is ronduit vijandig naar de andere ouder en heeft ook een oneigenlijke reden hiervoor.

Daarom hebben Mariëlle en Natasja besloten de krachten te bundelen.

Bij elke scheidingsmediation, waarin kinderen tussen de 6 en 17 jaar zijn betrokken, zal in het traject een intakegesprek met Natasja en de scheidende ouders plaatsvinden. Dit gesprek is vrijblijvend, in die zin dat de ouders zelf uiteraard beslissen of zij hun kinderen hieraan een verder vervolg willen geven. Het vervolg bij Praktijk SKETCH bestaat dan uit circa drie momenten tussen de kinderen en Natasja, waarin zij met hulp van het erkende programma “De Kinderen Scheiden Mee ” de kinderen helpt om de verwerking van de scheiding op gang te brengen.

Het effect hiervan is dat er bij de kinderen onderhuidse, of zelfs onbewuste spanning wordt weggenomen. Dit geeft rust bij de kinderen en daardoor ook bij de scheidende ouders. Hierdoor kunnen zij een ouderschapsplan met elkaar afspreken dat echt recht doet aan dat waaraan de kinderen werkelijk behoefte hebben.

Gun jezelf en je kind(eren) de tijd en de ruimte om de scheiding te mogen verwerken!

 

Voor meer informatie over het mediationtraject bij scheiding via MAAT Mediation: https://www.maatmediation.nl .

Of het maken van een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek: https://www.maatmediation.nl/contact/ .

Meer informatie over De Kinderen Scheiden Mee van Praktijk SKETCH is te vinden op:  https://praktijksketch.nl/DeKinderenScheidenMee

Of het stellen van vragen:

https://praktijksketch.nl/contact