Kinderalimentatie: simpel uitgelegd

“Welk bedrag aan kinderalimentatie moet ik nu betalen?” is een vraag die veel, vooral vaders, mij stellen. Ja, het klassieke rolpatroon: moeder zorgt voor de kinderen, en vader betaalt, komt nog altijd het meest voor in mijn praktijk.

Misverstand

Een veel voorkomend misverstand is dat je het kinderalimentatiebedrag kunt aflezen uit een wettelijke tabel. De wetgever heeft een aantal jaren geleden geprobeerd om de rekenwijze van kinderalimentatie te vereenvoudigen, maar de praktijk blijkt veel weerbarstiger.

3 stappen

De berekening van kinderalimentatie verloopt in 3 stappen:

Stap 1    Behoefte: Wat kosten de kinderen überhaupt?

In juridische termen: Wat is de behoefte van de kinderen? Je kunt zelf de bankafschriften van het afgelopen jaar terug kijken om te zien wat je aan de kinderen hebt uitgegeven. Dat geeft al een aardig beeld. Het is misschien lastiger om te bepalen welk deel van de woonlasten en de boodschappen  je aan de kinderen kunt toerekenen.

Dan geeft de behoeftetabel die rechters gebruiken meer houvast: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/behoeftetabel-2017.pdf

Behalve de leeftijd van de kinderen moet je weten wat jouw eigen netto inkomen is en dat van je partner. Bij elkaar opgeteld is dat het netto besteedbaar gezinsinkomen. Let erop dat het gaat om het netto inkomen in de tijd dat jullie nog bij elkaar waren.

Stap 2    Draagkracht: Wat kan ieder betalen?

Als je weet wat de kinderen kosten, is de volgende vraag hoe je deze kosten dan tussen elkaar verdeeld. En dat hangt weer af van de draagkracht die je allebei hebt.

Draagkracht = netto inkomen – bijstandsnorm – forfaitaire woonlast

  • Het netto inkomen is inclusief vakantietoeslag, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.
  • De bijstandsnorm is € 986,52 voor een alleenstaande.
  • De forfaitaire woonlast is niet je werkelijke woonlast, maar 1/3 deel van je netto inkomen.

Het bedrag dat de alimentatieplichtige ouder dan aan kinderalimentatie kan betalen is gelijk aan 70% van deze draagkracht.

Stap 3   Hoe verdeel je dan onderling de kosten?

Als je ieders draagkracht hebt berekend, bekijk je vervolgens hoe deze zich tot elkaar verhouden, bijvoorbeeld 30:70, of 40:60. In het laatste geval betaalt de ene partner 40% van de kosten van de kinderen en de andere partner 60%.

Hierbij is dan ook nog rekening gehouden met de kosten die de vader (als alimentatieplichtige ouder) maakt als de kinderen bij hem zijn. Dit is de zogenaamde zorgkorting.

Toch niet zo simpel?

Kortom: kinderalimentatie berekenen is misschien toch niet zo simpel als wordt gedacht. Met deze informatie kun je al een goede eerste inschatting te maken. Maar voor een meer exacte berekening is het verstandig om dit aan een deskundige over te laten. En let erop: de alimentatie die je buurman of collega betaalt, is geen maatstaf voor wat in jouw of jullie situatie een redelijk bedrag is.

Als mediator maak ik deze alimentatieberekeningen ook. Wel laat ik partijen aan de mediation-tafel altijd goede afspraken maken over wat de ‘waarde’ is van zo’n berekening. Meestal adviseer ik om de uitkomst niet meer dan een richtlijn te laten zijn, zodat er nog ruimte is om een ander bedrag met elkaar af te spreken.

Neem contact op  Maak een afspraak